Wat is een verwerkingsregister?

Het verwerkingsregister bevat alle informatie over wat er met de persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden verwerkt. Het bevat in ieder geval de naam en contactgegevens van uw bedrijf en de naam van de Functionaris Gegevensbescherming als die is aangesteld. Het register is ingedeeld in kolommen waarin o.a. het doel van de verwerking is vastgelegd, de verwerkingsactiviteiten die met deze gegevens worden verricht en de categorieën van betrokkenen met welke gegevens wordt gewerkt. Ook wordt melding gemaakt van doorgifte van gegevens en de termijnen dat de gegevens bewaard moeten blijven.

Het verwerkingsregister is het belangrijkste AVG document van de onderneming of organisatie en moet nauwgezet bijgehouden te worden. Het gaat onder andere om het vastleggen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens. Het moet ter controle overlegd worden als de Autoriteit Persoonsgegevens dit verzoekt.

Alle wettelijke vereisten van het verwerkingsregister staan opgesomd in artikel 30 van de AVG.  Het is ingedeeld in verschillende kolommen waarvan het doel van de verwerking, de verwerkingsactiviteiten, de grondslag tot verwerking en de categorie van verstrekkers de belangrijkste zijn. Daarnaast dienen nadrukkelijk de gegevens van de verantwoordelijke genoemd te worden. De volledige tekst van artikel 30 AVG kunt u terug lezen in de wet zoals geheel opgenomen op deze web-site., in de menubalk “over ons” onder ” de software van GDP”. Een indeling van het verwerkingsregister en een ingevuld voorbeeldregister zijn opgenomen in de software.

error: Content is beveiligd!