De AVG en de veiligheid van de privacygegevens.
Steeds meer raak ik geïnteresseerd in hoeverre bedrijven
zicht hebben op de beveiliging van de opgeslagen
persoonsgegevens zoals wettelijk vereist.
Hoe wordt dit binnen de zakelijke omgeving gemeten?
Welke instrumenten worden hiervoor gebruikt?
Een weldoordachte “technische organisatorische
infrastructuur” is een vereiste voor een waarborg tegen
risico's voor de privacygegevens.
Risico’s zoals datalekken, hacken en ransomware. De
alledaagse verschijnselen.
Wordt er voldoende aandacht besteed aan
privacybescherming om alle burgers een veilig gevoel te
kunnen geven?
Voor iedere onderneming een interessante uitdaging om
voor zijn bedrijf te beoordelen.

error: Content is beveiligd!