Haal de benodigde kennis in huis om de AVG-veiligheid van uw organisatie te organiseren.

Om AVG compliant te zijn hoort ook de opdracht te zorgen voor een optimale dataveiligheid bestaande uit cybersecurity en een afgeschermde interne organisatie.

Voor veel organisaties is het verplicht om een interne toezichthouder aan te wijzen die erop toeziet dat de AVG wordt bewaakt, de organisatie veilig is ingericht en medewerkers de wet leren kennen.

Maar bij organisaties waar dat niet zo is, is de AVG ook van toepassing en daarmee  het veilig handelen en een optimale infrastructurele organisatie een vereiste. 

GDP leert u en uw bedrijf in één cursus hoe in de praktijk om te gaan met de AVG en de verplichtingen die daaruit voortkomen. Hierbij is het handelen in de praktijk met persoonsgegevens en het zorgen voor een beheersbare en veilige organisatie het belangrijkst.

Aan de hand van onze software worden alle onderdelen van de AVG besproken en toegelicht. De veiligheid van de persoonsgegevens wordt nauwgezet gecontroleerd.

U weet na de cursus welke acties er moeten ondernomen om AVG-compliant te worden en te blijven, wanneer werken met persoonsgegevens veilig is en welke eisen worden gesteld aan een goede organisatie voor databeheersing en cybersecurity.

 

error: Content is beveiligd!