AVG en boetes – verschillende soorten en maten –

De AVG legt per soort overtreding een boete op.

De hoogte van de boete wordt bepaald door de bepaling in de wet die is overtreden.

Er zijn op twee groepen boetes. In de eerste groep bedraagt de boete maximaal 10 miljoen of 2% van de omzet als dat meer is. De tweede is maximaal 20 miljoen of 4% van de omzet als dat meer is.

Het effect op de nettowinst is hoog omdat het om 2% of 4% van de omzet gaat.

Basisboetes en bandbreedtes                               

Als het vaststaat dat er een overtreding is geweest, wordt er een basis boete opgelegd. De hoogte van de basis verschilt per soort overtreding. Die boete kan nog wel worden aangepast. Dat kan twee kanten op kan gaan en daardoor hoger en lager kan uitvallen. Er is wel vaste bandbreedte, een minimum en een maximum. Maar ook weer niet. Er kan gekozen worden voor een aangrenzende bandbreedte. Deze aanpassingen kunnen niet zo maar worden gedaan. Een verhoging moet worden onderbouwd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Redenen voor de AP om de boete te verlagen moeten door het bedrijf worden aangeleverd, die dan kan besluiten dat deze redenen voldoende zijn om de boete te verlagen. En als het bedrijf het er niet mee eens is, kan er nog naar de rechter worden gegaan.

De hoogte van de boete en de bandbreedten.

Het startpunt van de boete is het midden van een bandbreedte. Er zijn meerdere bandbreedten (categorieën) afhankelijk van de overtreding. De boetes zijn hoog. De laagste boete is € 100.000 (de categorie  € 0,- tot  € 100.000,-). De hoogste is € 725.000 (categorie € 450.000,- tot € 725.000). Voor bedrijven waarvan 2% of 4 % van de omzet lager is dan de opgelegde boete valt dat slecht uit.

 Wanneer wordt de basisboete verhoogd of verlaagd?

  • De AP beoordeeld op basis van een 11 tal gronden of de boete wordt verlaagd of verhoogd.
  • Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van het bedrijf.
  • Bij meerdere overtredingen binnen 5 jaar is er een verhoging van de boete van 50%.
  • De AP kan de boetes aan passen om ervoor te zorgen dat het redelijk blijft en proportioneel
  • Er wordt één boete omgelegd bij meerdere overtredingen voor dezelfde overtreding (bij dezelfde type handelingen en persoonsgegevens).

Wordt de boete lager als de AVG is doorgevoerd en de werking ervan periodiek wordt getest?

Dit wordt meegenomen in de beoordeling.  Voor bedrijven die zich hebben ingespannen om aan de AVG te voldoen, zal het bij een overtreding niet snel leiden tot een maximale boete, eerder een sterke matiging of zelfs helemaal geen boete. Een bedrijf is niet verplicht en kan ook niet (altijd) 100% AVG bestendig  zijn, maar wel een maximale inspanning hebben gedaan om overtredingen te voorkomen. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Er moet concreet worden aangetoond dat de AVG doorlopend zo goed mogelijk is gevolgd. De AP gaat dat niet vaststellen. Het bedrijf moet het bewijzen. Het kan ook leiden tot een verhoging van de boete als een bedrijf er niets aan heeft gedaan.

Verzekeren voor boetes is ook (nog) niet goed mogelijk. Als dat wel het geval is, zal er alleen worden uitgekeerd als het bedrijf zich aantoonbaar heeft ingespannen om aan de AVG te voldoen. Te verwachten is dat er voorwaarden worden opgenomen in de polis inzake her doorvoeren van de AVG.

 

 

 

 

 

error: Content is beveiligd!