General Data Protection

Elke onderneming moet sinds mei 2018 voldoen aan de nieuwe privacywet, de AVG. Daarbij hoort naast een gedegen organisatiestructuur ook de opdracht te zorgen voor een optimale technische dataveiligheid o.a. bestaande uit cybersecurity  en een afgeschermde interne organisatie. De ondernemer draagt daarmee een eigen verantwoordelijkheid tegen cybercrime. Het is complex om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Het enkel invoeren van een paar verplichte documenten is gewoonweg niet voldoende. Dat is slechts uiterlijke schijn waarmee de totale infrastructuur totaal niet is ingericht voor een optimale bescherming van de opgeslagen persoonsgegevens . Daarom heeft GDP een volledige, efficiënte, effectieve en eenvoudig toe te passen software ontwikkeld.Een AVG check die nauwkeurig onderzoekt en vastlegt in welke mate er aan de verplichtingen is voldaan waarbij de tekortkomingen worden aangereikt en ingevoerd.

 

In samenhang hiermee biedt GDP de praktijkgerichte cursus aan voor de grote en kleinere onderneming. Tijdens deze korte en praktische cursus wordt de GDP-software geïntroduceerd. Met deze tool checken de medewerkers van het bedrijf op een eenvoudige maar grondige wijze in welke mate aan alle vereisten van de AVG is voldaan. Een specialist hoeft daarvoor niet ingehuurd te worden.

Naast de vereisten op de werkvloer wordt ook de technische veiligheid  van de organisatie grondig en bij herhaling beoordeeld. Alle verplichtingen van de AVG worden in onderdelen gecheckt. Voor 11 onderdelen volgt een rapportcijfer in percentages. Adviezen en procedures voor het verhogen van de compliancy worden direct  aangereikt en ingevoerd.  De diverse onderdelen en checks worden in de tijd herhaald. Dit wordt de medewerker automatisch gemeld . De AVG compliancy  van de onderneming wordt hierdoor in de tijd alleen maar hoger. Boetes en reputatieschades. zijn van de baan. 

De software van GDP

De nieuwe Europese privacywet GDPR in Nederland AVG genaamd stelt dat u als ondernemer “passende organisatorische en technische maatregelen” moet garanderen voor de veiligheid van de persoonsgegevens van uw klanten en werknemers. Daar komt meer bij kijken dan het opnemen van een paar registers en documenten in uw ICT omgeving. Uw hard- en software dient ook aan hoge veiligheidseisen te voldoen. Dit ter voorkoming van mogelijke boetes en reputatieschade. Data Protection biedt u deze organisatorische en technische maatregelen volledig aan. Uw bedrijf wordt snel AVG proof en beveiligd tegen datalekken en hacking. Degene die werken met de software van GDP en de testen uitvoeren hoeven niet op de hoogte te zijn van de inhoud van de AVG. U krijgt een duidelijk uitslag waarbij tevens de oplossingen van eventuele tekortkomingen direct door het programma worden aangeboden.

Hoe werkt GDP?

Abonnement afnemen

error: Content is beveiligd!